Πολιτική Κρατήσεων και Ακύρωσης

Πολιτική Ακύρωσης και Όροι

ΕΞΟΦΛΗΣΗ
Η εξόφληση του αντιτίμου της κράτησης γίνεται σε δύο δόσεις: η πρώτη δόση αφορά το 50% του συνολικού ποσού της κράτησης, το οποίο καταβάλλεται κατά την επιβεβαίωση της κράτησης, ενώ το εναπομείναν ποσό καταβάλλεται κατά την άφιξη του επισκέπτη εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ο επισκέπτης διατηρεί τη δυνατότητα ακύρωσης έως και 30 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης με πλήρη επιστροφή χρημάτων (ενδέχεται να υπόκειται σε τέλος διαχείρισης έως 3.5%). Τα έξοδα ακύρωσης επιβαρύνουν τον πελάτη.
Για ακυρώσεις από 29 έως και 15 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης επιστρέφεται το 50% της αρχικής χρέωσης (ενδέχεται να υπόκειται σε τέλος διαχείρισης έως 3.5%). Τα έξοδα ακύρωσης επιβαρύνουν τον πελάτη.
Για ακυρώσεις από 14 έως και 7 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης επιστρέφεται το 30% της αρχικής χρέωσης (ενδέχεται να υπόκειται σε τέλος διαχείρισης έως 3.5%). Τα έξοδα ακύρωσης επιβαρύνουν τον πελάτη.
Για ακυρώσεις εντός 6 ημερών από την ημερομηνία άφιξης δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.
Δεν αποζημιώνονται ακυρώσεις που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία άφιξης και έπειτα.

ΦΘΟΡΕΣ
Ο επισκέπτης διατηρεί την ευθύνη του κόστους που προκύπτει από την αποκατάσταση φθορών που προκλήθηκαν στο κατάλυμα κατά τη διάρκεια της διαμονής του, η εκτίμηση των οποίων γίνεται από τον ιδιοκτήτη. Ενδέχεται να ζητηθούν αποδεικτικά στοιχεία τόσο από τον ιδιοκτήτη όσο και από τον επισκέπτη.